Hoe kan een deurwaarder u helpen bij het innen van onbetaalde facturen?

Het innen van onbetaalde facturen kan een uitdagende taak zijn voor bedrijven en individuen. Gelukkig kunnen deurwaarders een waardevolle rol spelen bij het helpen innen van deze openstaande schulden. In dit artikel bespreken we hoe een deurwaarder u kan helpen bij het innen van onbetaalde facturen en welke stappen zij nemen om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Stap 1: Betalingsherinneringen en aanmaningen 

Wanneer u een deurwaarder inschakelt om u te helpen bij het innen van onbetaalde facturen, zullen zij in eerste instantie betalingsherinneringen en aanmaningen sturen naar de debiteur. Deze herinneringen worden meestal per post of per e-mail verstuurd en informeren de debiteur over de openstaande schuld en de consequenties van het niet betalen ervan. Het doel is om de debiteur aan te sporen tot betaling en hen bewust te maken van de ernst van de situatie.

Stap 2: Persoonlijke bezoeken en contact 

Als de betalingsherinneringen geen resultaat opleveren, zal de deurwaarder persoonlijke bezoeken afleggen aan de debiteur. Dit stelt hen in staat om direct met de debiteur te communiceren en de urgentie van de situatie over te brengen. De deurwaarder zal ook proberen te achterhalen waarom de betaling niet is voldaan en mogelijke oplossingen bespreken, zoals het treffen van een betalingsregeling.

Stap 3: Beslaglegging en executiemaatregelen

Als alle minnelijke pogingen tot inning falen, heeft een deurwaarder de bevoegdheid om wettelijke maatregelen te nemen, zoals het leggen van beslag op bezittingen van de debiteur. Dit kan variëren van het beslag leggen op bankrekeningen en inkomsten tot het in beslag nemen van roerende en onroerende goederen. Deze executiemaatregelen dienen als een middel om druk uit te oefenen op de debiteur en hen te dwingen de schuld te betalen.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een gerechtelijke procedure te starten om de openstaande schuld te innen. Een deurwaarder kan u helpen bij het voorbereiden van de benodigde juridische documenten en het indienen van de zaak bij de rechtbank. Zij zullen uw belangen behartigen tijdens het juridische proces en proberen een gerechtelijk vonnis te verkrijgen dat u toestaat om de schuld te innen.

Conclusie 

Het inschakelen van een deurwaarder bij het innen van onbetaalde facturen biedt u de professionele hulp die u nodig heeft. Met hun deskundigheid en bevoegdheden kunnen deurwaarders betalingsherinneringen sturen, persoonlijk contact leggen, beslag leggen en, indien nodig, juridische stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat u de verschuldigde bedragen daadwerkelijk ontvangt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *